verslas

verslas
ver̃slas sm. (2) Š, NdŽ, FT, , (4) 1; FrnW 1. LEXXXIII446, Srj kuo verčiamasi, veikla, darbas, iš kurio gyvenama, gaunama pelno: Reikia imtis kokio ver̃slo . Verslo ryšiai sp. Verslo informacija (įmonių katalogai, žinynai ir pan.) sp. Gyvenimas be tam tikro ver̃slo, be verslų̃, niekam nėr malonus . Kad berniokas, tai kuniguos išmokytų, kad mergiotė, tai ištekės ir [tai] jos ver̃slas Ktk. Priderėtų tau kriaučiaut mokytis, ba šeštainio septyniesa nepasdalysit, tai kap gyvensi be verslo? . Visada darbo rasdavo, patvarus būdavo visuose savo versluose J.Jabl. Sunkus mokytojo auklėtojo verslas A.Sm. Vienas jaunas rumunas, laisvėje dirbęs pardavėju, lageryje greitai išmoko dantų techniko verslo . Niekas nesiims neigti, kad yra skirtumų tarp kalbos, kuria kalba įvairaus verslo, profesijos, išsilavinimo žmonės ir, žinoma, įvairūs socialiniai sluoksniai LKXVI16.FT, FrnW profesija: Atitinkamos įstaigos stengiasi jaunimą atrinkti moksliškai pagal … palinkimą į vienus ar kitus verslus LEXXXIII447. Laisvas ver̃slas . 2. gavybinio pobūdžio ūkinė veikla: Svarbiausias Lietuvos gyventojų verslas buvo žemdirbystė . Kailinių žvėrių medžioklė liko svarbiu verslu ir atsiradus žemdirbystei bei gyvulininkystei MLTEII14. Girios žmonių versluose tuo metu svarbus buvo grybų, uogų rinkimas, miškinė bitininkystė T.Ivan. Tradicinis jų (karaimų) verslas – daržininkystė . Iš finų esame gavę ir kai kuriuos su jūra bei jūros verslu susijusius žodžius . 3. (smulki) gamyba; amatai: Smulkusis ver̃slas 1. Namudiniai verslai . Dailieji verslai . Pagalbinis ver̃slas PolŽ1204. Šakinės pramonės ir verslo organizacijos sp. „Valgis“ – naujausia Lietuvos kooperatinė organizacija restoraniniam verslui ugdyti I.Šein.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • verslas — statusas T sritis turto vertinimas apibrėžtis Prekybos, gamybos, paslaugų teikimo, investicinė (ar kelių šių rūšių) veikla. atitikmenys: angl. business ryšiai: susijęs terminas – verslo subjektas šaltinis Tarptautiniai vertinimo standartai (2011) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • verslas — statusas Aprobuotas sritis turto vertinimas apibrėžtis Fizinio asmens, juridinio asmens arba kitos organizacijos ir jų filialų veikla, kuria siekiama gauti pajamų ir pelno naudojant ekonominius išteklius. šaltinis Lietuvos Respublikos turto ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • verslas — statusas Aprobuotas sritis turto vertinimas apibrėžtis Juridinio arba fizinio asmens veikla, kuria siekiama gauti pajamų ir pelno naudojant ekonominius išteklius. šaltinis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • verslas — ver̃slas dkt. Rei̇̃kia im̃tis kókio ver̃slo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • jūrų verslas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žvejyba, jūrų žinduolių medžioklė, krabų, vėžiagyvių gaudymas, jūrų dumblių, perlų, gintaro ir kt. naudingųjų išteklių išgavimas iš jūrų ir vandenynų, druskos garinimas. atitikmenys: angl.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • business — verslas statusas T sritis turto vertinimas apibrėžtis Prekybos, gamybos, paslaugų teikimo, investicinė (ar kelių šių rūšių) veikla. atitikmenys: angl. business ryšiai: susijęs terminas – verslo subjektas šaltinis Tarptautiniai vertinimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • startupas — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: startùpas Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujai skolintos šaknies žodis Kalbos dalis: daiktavardis Rašybos variantai:startup as, startup. Kilmė: anglų, startup « start up „pradėti“. Pateikta: 2014 08 20. Atnaujinta:… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • komunistkapitalizmas — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: komunistkapitalìzmas Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Ypatingasis požymis: pavienis Pateikta: 2013 10 17. Atnaujinta: 2014 02 01. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: komunizmo ir… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • startuolis — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: startuõlis Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių, plg. anglų k. startup. Giminiškas naujažodis: startuolis, ė. Pateikta: 2014 08 20. Atnaujinta: 2014 08 29. Reikšmė ir… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • šviesolaidis — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: šviesólaidis Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Giminiškas naujažodis: šviesolaidinis, ė. Pateikta: 2014 05 06. Atnaujinta: 2014 05 07. Reikšmės ir vartosena Apibrėžtis …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”